KUV/ artistic reseach

KUV and related projects
descriptions in Danish, English on its way.

Visit www.transformativereflections.com for more info.

 

Krueger, Pardeller, Hess, ”Figures Of Speech, The Perfect Machine” (Wien Kunsthalle & Museion Museum Bolzano)

En form for konkret oversættelse hvor Østrigske Krueger und Pardeller og jeg i projektet ”The Perfect Machine” lavede et samarbejde, hvor Richard Sennets tekst ”The Culture Of New Capitalism” (foregangstekst om blandt andet den disruptive ændring af kommunikation og hieraki i virksomheder og andre systemer) blev læst op, mundbevægelserne filmet og lavet om til tal og bogstaver fra højde og bredde parametre med nedslag hvert sekund. Disse tal og bogstaver blev så samtidig oversat til både en maskine med plader der skiftede position dikteret af tekstens koordinater og en komposition udfra en fortolkning af koordinaterne med en live improvisation til performance udgaven af den tværkunstneriske installation som har været udstillet og performet i Wien Østrig og Bolzano Italien.

Ravel, Shostakovitch, Pärt, Glass, spejlet ind i mit kompositions/improvisationsunivers. En spejling af udvalgte værker ind i et parallelt univers hvor jeg bibeholder en del af besætningen, strygekvartetten, og tilføjer flygel, (saxofon, bas, trommer), improvisation, rekomposition, formdekonstruktion

Samarbejde med Henrik Vibskov til Nordic Cool på Kennedy Center i Washington, improvisationer til koreografi menneskstørrelse håndførte bevægelige dukker

Global Motion + projektet, feks kompositionen Viva Non-parametric Statistics, er en komposition jeg skrev inspireret af ideen om de matematisk statistiske begreber non-parametric statistics og semi-parametric statistics. Jeg undersøgte hvordan jeg kunne oversætte ideerne til perspektiver i de rytmiske lag i musikken og arbejde kompositorisk  videre ud fra dette.

Installationsprojekt (ISCP New York, Samuel Freeman Gallery New York) og Nikolaj Kunsthal) i samarbejde med kunstneren Mie Olise, med spejling af Sandemoses En flygtning krydser sit spor ind i en installation med to pladespillere og en komposition med varierende halvdele af musikkens lydbillede fordelt på hver sin lp, så de samlet giver hele lydbilledet, ligesom Espen og hans i dette univers fiktive bror Aksel (opkaldt efter Sandemose). Med det tvist at den kun den ene pladespiller har en motor, og gennem et delvist fjedrende forbindingssystem trækker den anden, som dermed kører i sync noget af tiden, og henholdsvis bagud og foran, hurtigere og langsommere det meste af tiden. Nogle gange er det som minder mest om akkompagnement der er på pladespilleren der driver den anden pladespiller med den bærende melodi, nogle gange byttet. Det giver den samlede lyd, som indimellem lyder som den originale komposition, og indimellem lyder ude af sync. Vi har spejlet historien om Espen Arnakke ind i et univers hvor hans fiktive tvillingebror Aksel er med, ligesom min ene bror er fiktivt med i kompositionen, som deler sig op og er påvirket af sin på forskellige måder fiktive tvilling.

Impressions Of Bob Dylan (Statens Museum For Kunst og Cph Jazz)

Jeg har her spejlet feks Bob Dylan til mit eget udtryk, og fundet elementer i hans musik, jeg ville bruge i min fortolkning.

Projektet var en spejling fra et stærkt tekstbåret univers til soloflygel.

Rekomponeringer, omarrangering, improvisation (mere om metoden her) udfordring i det vigtige tekstunivers oversat til udelukkende instrumental musik. Det høje abstraktionsniveau i teksterne ovenpå et relativt enkelt rootsbaseret musikalsk univers er blandt spejlet over i komplekse improvisationslag ovenpå et umiddelbart enkelt harmonisk grundlag

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-DIufe3VPBY

Impressions Of Hammershøi (Statens Museum For Kunst, AFSMK, Scandinavia House) (Cloud Jazz, turne og udgivelse Japan)

Spejlinger/oversættelser af Hammershøis malerier og ”poetry of Silence” univers til både soloflygel og flygel, bas, trommer. (Mere om metoden)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZByq61EFt80

https://www.youtube.com/watch?v=iixNmf2iOC4

Filmmusik til den tyske Art House Film Meeres Stille.  I denne film har musikken sit eget selvstændige kunstneriske ståsted, som er en slags oversættelse af filmens personlighed og hovedkarakterenes personligheder til parametre som også er musikalske, såsom feks vild, følsom, smuk, kompleks, dyb, nuanceret, virtuos, temperamentsfuld.

Musik og moderne dans kunstfilmen ”in 5 and 7” samarbejde med Peter Kyle og Richard Huntley (USA) hvor koreografi og musik blev bygget op omkring fælles begreber fra begge områder, og hvor kompositionsprocessen og koreograferingen var i dialog frem og tilbage under skabelsen af værket.

Piano remixes, hvor jeg reflekterer/spejler et udvalg af Hessismores repertoire fra et stramt avantpop/krautrock univers ind i et flerdimensionelt abstrakt rekomponerende dekonstruktivistisk improvisationsfyldt solopianounivers

Impro male og musik samarbejder med blandt andet multikunstneren Jens Jørgen Thorsen, som malede til mine improvisationer og improviserede kompositioner, mens jeg improviserede til hans opstående kunstværker.

RMC forskning og udvikling:

udvalgte rmc projekter:

Global Motion +

polyrytmik i lag, enkelt og komplekst på samme tid, en flerdimensionel rytmisk undersøgelse, hvor jeg stræber efter tilstedeværelse af det umiddelbart appellerende i nuancerige og mangefacetterede strukturer, rytmisk såvel som harmonisk og melodisk. Samtidig et eksempel på et af mine projekter fra første kompositionside til udgivelse og internationale koncerter USA, Canada, DK, Sverige, Norge, Island, England, Frankrig, Spanien, Tyskland, Tyrkiet, Australien, Japan, Kina, Afrika, etc. Og brug af materiale i undervisningen og til internationale forelæsninger og workshops.

Micro Chapters,

solopiano med sparsomme effekter sat op mod strygergruppe værk med original komponeret og improviseret musik på 30-60 sekunders track-længde, som både har en samlet sammenhæng og er selvstændige stykker. Det er også et eksperiment og en kommentar til og undersøgelse af mulighederne og begrænsningerne ved tilpasning til den usynlige og muligvis ligegyldige ramme der ligger i tracklængden der skal til at registrere en afspilning i forretningsmodellen streamingtjenester fra kunstnerens perspektiv. Et eksperiment med at tilpasse kunsten til økonomiens rammer uden at gå på kompromis med indholdet, og en overvejelse af hvordan formaterne eventuelt påvirker indholdet i musikken, som den har gjort gennem tiden.

Rolle: Ideudvikling, planlægning, indspilning, udgivelse, koncerter

Diverse egne kompositions projekter med forskellige udgangspunkter, retningslinjer og ikke-retningslinjer med efterfølgende indspilninger og live koncertopførelser af musikken.

Mikroskop, undersøger at lave improvisationsmusik med så få musikalske impulser som muligt, men stadig med ultimativ spænding og fremdrift.

Projektet undersøger og udfører muligheder for nyskabende minimalistisk improviseret akustisk/elektronisk musik. Jeg har eksperimenteret med at sætte et forstørrelsesglas på hver enkelt ide og strække den så langt som muligt, undersøge hvor få impulser det er muligt at tilføre musikken, når denne samtidig skal bevare sit flow.

Også et forsøg på at slippe og nå ned under genrer og stilistiske forbindelser og se hvillken musik der findes der,  i den grad det er muligt.  Og undersøgelse af de spørgsmål og overvejelser der dukker op i den proces.

 

Interaktiv musikteknologi, en undersøgelse af mulighederne i samspillet mellem interaktiv og programmerbar musiksoftware blandt andet max/pd, og akustiske instrumenter og softwareinstrumenter med på det tidspunkt nye interfaces som instrumenter

 

Spoiled Child, en videre undersøgelse af hvordan interaktiv teknologi kan bruges i et akustisk improvisations og kompositionsunivers, samt undersøgelser af nye kompositionsmetoder og selvskabte flerlagede usynlige rum i musikken som medspillere og medkomponister.

 

Fantasimusik, undersøgelser af musik skabt til lytterens indre forestillingsapparat, og i nogle tilfælde realiseret som indspilning eller performance, ordbaseret beskrivelse fra komponistens meditative fantasi

 

Desuden diverse interaktive elektroniske musik projekter, kompositionsprojekter og kompositionsmetodeprojketer med lyd, rapport og fremvisning i Fou og dansk og internationalt undervisnings regi.

Nikolaj Hess Multi-Special

Større projekt med strygere, klaver bas, trommer, vokal, live elektronika, samplede fuglestemmer og naturlyde, afro-percussion, 4-mands blæsergruppe.

Komposition for ovenstående besætning, hvor jeg samler mange af mine orkestre i et projekt som indeholder gennemkomponerede passager, improvisation, samplinger. Musikken bevæger sig fra enkle melodier, til polyrytmiske poly- og atonale passager, frit svævende stykker, heftige grooves, tekstoplæsning, sang.